Autocad

Autocad

Autocad

Autocad

Độ dày nét in trong bản vẽ AutoCad
Độ dày nét in trong bản vẽ AutoCad

Gợi ý các độ dày nét in tham khảo trên bản vẽ BTCT

Font cho bản vẽ AutoCad
Font cho bản vẽ AutoCad

Hỗ trợ các font chữ không có sẵn khi cài đặt AutoCad, giúp khắc phục lỗi font khi đọc bản vẽ

Tài liệu học tập