Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 05

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 05

Ngày đăng : 10/04/2020 - 2:40 PM

Phần 1: Cách xác định thành phần động của tải trọng gió theo TCXD 229:1999

 

Phần 2: Ví dụ tính toán

Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Font cho bản vẽ AutoCad  (27.04.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 05

Tài liệu học tập