File cài đặt + video chỉ dẫn cài đặt Etabs

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

File cài đặt + video chỉ dẫn cài đặt Etabs

Ngày đăng : 15/05/2023 - 7:56 PM

Link cài đặt Etabs version 19.1.0

https://drive.google.com/file/d/1gV0ggHIJIW7hfL4K4jj499BnA9P2afA9/view?usp=sharing

Link cài đặt Etabs version 18.1.1

https://drive.google.com/file/d/1chhPuy1qxJT1M6cERPWPqV9wUW4aRBpA/view?usp=sharing

Link cài đặt Etabs version 16.2.1

+ File cài đặt

https://drive.google.com/file/d/1StSiFB-QatZLVDTAF_qzCQiJmuL8oc3H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-KPvE_efe9XyOm04D6i9lNGCaAFc2v5c/view?usp=sharing

* Pass giải nénwww.downloadly.ir

File điều chỉnh thời gian gia hạn

https://drive.google.com/file/d/1M67hoFZQEgLc4v_QoHjpkvqCfXrcPw7o/view?usp=sharing

Video chỉ dẫn cài đặt Etabs 19.1.0: 

Video chỉ dẫn cài đặt Etabs 16.2.1: 

Video chỉ dẫn cách gia hạn thời gian sử dụng cho Etabs 16.2.1: 

Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Font cho bản vẽ AutoCad  (27.04.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

File cài đặt + video chỉ dẫn cài đặt Etabs

Tài liệu học tập