Font cho bản vẽ AutoCad

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Font cho bản vẽ AutoCad

Ngày đăng : 27/04/2020 - 4:33 PM

Link download:

https://drive.google.com/open?id=1nVwq5_-7IgNc3GSL1UqPZWY5La9w9oIX

Cách thực hiện:

Copy trực tiếp toàn bộ file font chữ trong link trên (không copy folder) vào folder Font trong file cài đặt của AutoCad.

Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

Font cho bản vẽ AutoCad

Tài liệu học tập