REVIT STRUCTURE

REVIT STRUCTURE

REVIT STRUCTURE

REVIT STRUCTURE

KHÓA HỌC RevitSructure (KHAI GIẢNG THÁNG 10**)
KHÓA HỌC RevitSructure (KHAI GIẢNG THÁNG 10**)

Phần mềm theo xu hướng BIM, giúp triển khai và bóc tách khối lượng một cách dễ dàng, rất thuận tiện cho quá trình thi công và lập dự toán.

Tài liệu học tập