Sap2000 - Dạy trực tuyến buổi 02

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Sap2000 - Dạy trực tuyến buổi 02

Ngày đăng : 09/03/2020 - 10:02 PM

Phần 1: Hiểu biết về hệ số Selfweight Multiplier và cách nhập tải tập trung trên dầm

 

Phần 2: Tổ hợp tải trọng theo TCVN 2737:1995

 

Phần 3: Xác định các giá trị nội lực cần thiết của dầm được xuất từ Sap

 

Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Font cho bản vẽ AutoCad  (27.04.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

Sap2000 - Dạy trực tuyến buổi 02

Tài liệu học tập