Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 04

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 04

Ngày đăng : 28/03/2020 - 4:19 PM

Phần 1: Định nghĩa sàn 2 phương & Trình tự thiết kế

Phần 2: Hướng dẫn tính ô bản đơn 2 phương theo sơ đồ đàn hồi + Ví dụ tính toán

Phần 3: Hướng dẫn tính sàn liên tục 2 phương theo sơ đồ đàn hồi 

Phần 4: Ví dụ tính toán sàn liên tục 2 phương

Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Font cho bản vẽ AutoCad  (27.04.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 04

Tài liệu học tập