Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 09

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 09

Ngày đăng : 14/05/2020 - 11:58 AM

Video giảng dạy các khái niệm chung & nguyên tắc cấu tạo vách cứng:

 

Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Font cho bản vẽ AutoCad  (27.04.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 09

Tài liệu học tập