Các Khóa Học

Các Khóa Học

Các Khóa Học

Các Khóa Học

Khóa học QS thực chiến (KHAI GIẢNG T6.2023**)
Khóa học QS thực chiến (KHAI GIẢNG T6.2023**)

Chỉ dẫn bóc tách khối lượng, thanh quyết toán, quản lý hợp đồng

KHÓA HỌC RevitSructure (Khai giảng T7.2023**)
KHÓA HỌC RevitSructure (Khai giảng T7.2023**)

Triển khai mô hình 3D công trình, bản vẽ kỹ thuật và bóc tách khối lượng

KHOÁ HỌC ETABS-SAFE NÂNG CAO (Khai giảng T7.2023**)
KHOÁ HỌC ETABS-SAFE NÂNG CAO (Khai giảng T7.2023**)

Chỉ dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng; thực hiện Đồ án tốt nghiệp

KHOÁ SAP-ETABS-SAFE CƠ BẢN
KHOÁ SAP-ETABS-SAFE CƠ BẢN

Chỉ dẫn thiết kế kết cấu nhà ở thấp tầng; thực hiện các đồ án BTCT1-2 & Nền móng

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU
KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU

Chỉ dẫn thiết kế và thể hiện hồ sơ kết cấu công trình nhà phố & biệt thự

KHOÁ HỌC PLAXIS
KHOÁ HỌC PLAXIS

Tính toán biện pháp thi công tầng hầm

KHÓA HỌC AUTOCAD ONLINE (MỞ LIÊN TỤC!!)
KHÓA HỌC AUTOCAD ONLINE (MỞ LIÊN TỤC!!)

Triển khai bản vẽ kỹ thuật (xây dựng, giao thông, thủy lợi, cơ điện,....)

KHOÁ HỌC ADAPT
KHOÁ HỌC ADAPT

Chỉ dẫn thiết kế kết cấu dầm, sàn bê tông dự ứng lực

Tài liệu học tập